Polish (Poland)English (United Kingdom)German (Germany-Switzerland-Austria)
Home Bio

Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.
Za dyplom magisterski otrzymałam główną nagrodę w międzynarodowym Konkursie PKN ICOMOS im. Profesora Jana Zachwatowicza na najlepsze prace dyplomowe podejmujące problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego.

Jestem doktorantką na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej oraz prowadzę zajęcia w Pracowni Rysunku, Malarstwa i Rzeźby WAPW. W ramach otrzymanego przeze mnie stypendium wyjazdowego prowadziłam przez 9 miesięcy na Technische Universität Berlin badania nad doktoratem oraz zajęcia dydaktyczne.
Nauczaniem rysunku architektonicznego i malarstwa akwarelowego zajmuję się już od 9 lat, również poza Wydziałem Architektury. Jestem współzałożycielką Szkoły Rysunku "Lineare"(www.lineare.pl).

Zasiadam w zarządzie Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich (www.sap-art.pl) i należę do jego komitetu założycielskiego. Biorę udział w licznych plenerach malarskich oraz wystawach w kraju i za granicą. Mam również doświadczenie w prowadzeniu warsztatów akwarelowych, między innymi dla Muzeum Narodowego w Krakowie.

Współpracuję z biurami architektonicznymi, urbanistycznymi i agencjami reklamowymi. Dotychczas wykonałam wizualizacje do około 30 projektów architektonicznych i urbanistycznych, polskich oraz zagranicznych.
Uczestniczę w pracach projektowych (metoda warsztatów charrette) w międzynarodowym zespole architektów i urbanistów w Polsce (Miasteczko Siewierz, Gdynia Zachód, Konstancin Jeziorna – Stara Papiernia, Cementownia Grodziec, Rogoźnik), Belgii, Rumunii, Niemczech, Rosji i Egipcie.

 

WYSTAWY:

Wystawa indywidualna w siedzibie Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej, 2015 r.
Wystawa zbiorowa w siedzibie Ambasady Polskiej przy OECD w Paryżu, 2013 i 2014 r.
Wystawy Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich w Warszawie w 2012r., Pruszkowie, Olkuszu i Bielsko-Białej w 2013 r.,
Wystawy zbiorowe po plenerze w Beskidzie Niskim, sponsorowanym przez Orlen Upstream, Warszawa i Kraków, 2012 r.
Pięć wystaw rysunków i akwarel Koła Naukowego Rysunku na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w latach: 2006-10
Trzy wystawy Koła Naukowego Rysunku w Siedzibie Oddziału Warszawskiego SARP, ul. Foksal 2, Warszawa w 2009, 2010 i 2011 r.
Zapoczątkowana przeze mnie tradycja tych dorocznych wystaw studenckich w Pałacu Zamoyskich trwa do dziś.
Wystawa zbiorowa po plenerach w Toskanii i na Sycylii pt. „Słońcem malowane” w Galerii MITO w Warszawie w 2009 r.
Wystawa zbiorowa profesorów i studentów „Kazimierz Dolny w rysunku i malarstwie architektów z kręgu warszawskiego Wydziału Architektury” w Kazimierzu Dolnym w „Galerii Letniej” Rynek 19, w 2007 r.